תגית: תיאטרון מיקרו – מטומטם כמו המלט מופע

תיאטרון מיקרו - מטומטם כמו המלט בישראל 0

"תיאטרון מיקרו – מטומטם כמו המלט" – הצגות

כרטיסים ל "תיאטרון מיקרו – מטומטם כמו המלט" פרטי המופע: ברית המועצות, שנות ה 70, הדיקטטורה הקומוניסטית בשיאה. הילד המשותק רובן נשלח עלידי סבו, מזכ"ל המפלגה הקומוניסטית הספרדית הגולה, לבית יתומים סיעודי בניסיון להסתירו. זהו הבסיס לסיפורו האוטוביוגרפי המדהים של רובן גלגו.

תיאטרון מיקרו - מטומטם כמו המלט בישראל 0

"תיאטרון מיקרו – מטומטם כמו המלט" – הצגות

כרטיסים ל "תיאטרון מיקרו – מטומטם כמו המלט" פרטי המופע: ברית המועצות, שנות ה 70, הדיקטטורה הקומוניסטית בשיאה. הילד המשותק רובן נשלח עלידי סבו, מזכ"ל המפלגה הקומוניסטית הספרדית הגולה, לבית יתומים סיעודי בניסיון להסתירו. זהו הבסיס לסיפורו האוטוביוגרפי המדהים של רובן גלגו.

תיאטרון מיקרו - מטומטם כמו המלט בישראל 0

"תיאטרון מיקרו – מטומטם כמו המלט" – הצגות

כרטיסים ל "תיאטרון מיקרו – מטומטם כמו המלט" פרטי המופע: ברית המועצות, שנות ה 70, הדיקטטורה הקומוניסטית בשיאה. הילד המשותק רובן נשלח עלידי סבו, מזכ"ל המפלגה הקומוניסטית הספרדית הגולה, לבית יתומים סיעודי בניסיון להסתירו. זהו הבסיס לסיפורו האוטוביוגרפי המדהים של רובן גלגו.

תיאטרון מיקרו - מטומטם כמו המלט בישראל 0

"תיאטרון מיקרו – מטומטם כמו המלט" – הצגות

כרטיסים ל "תיאטרון מיקרו – מטומטם כמו המלט" פרטי המופע: ברית המועצות, שנות ה 70, הדיקטטורה הקומוניסטית בשיאה. הילד המשותק רובן נשלח עלידי סבו, מזכ"ל המפלגה הקומוניסטית הספרדית הגולה, לבית יתומים סיעודי בניסיון להסתירו. זהו הבסיס לסיפורו האוטוביוגרפי המדהים של רובן גלגו.

תיאטרון מיקרו - מטומטם כמו המלט בישראל 0

"תיאטרון מיקרו – מטומטם כמו המלט" – הצגות

כרטיסים ל "תיאטרון מיקרו – מטומטם כמו המלט" פרטי המופע: ברית המועצות, שנות ה 70, הדיקטטורה הקומוניסטית בשיאה. הילד המשותק רובן נשלח עלידי סבו, מזכ"ל המפלגה הקומוניסטית הספרדית הגולה, לבית יתומים סיעודי בניסיון להסתירו. זהו הבסיס לסיפורו האוטוביוגרפי המדהים של רובן גלגו.

תיאטרון מיקרו - מטומטם כמו המלט בישראל 0

"תיאטרון מיקרו – מטומטם כמו המלט" – הצגות

כרטיסים ל "תיאטרון מיקרו – מטומטם כמו המלט" פרטי המופע: ברית המועצות, שנות ה 70, הדיקטטורה הקומוניסטית בשיאה. הילד המשותק רובן נשלח עלידי סבו, מזכ"ל המפלגה הקומוניסטית הספרדית הגולה, לבית יתומים סיעודי בניסיון להסתירו. זהו הבסיס לסיפורו האוטוביוגרפי המדהים של רובן גלגו.