תגית: סיפורם של יוני וצאק החיידק שנכנס לפיו של יוני ועשה שם ברדק.