תגית: לראשונה בישראל עולמו של יובל המבולבל פארק ענק על גג עזריאלי תל אביב.