תגית: למבוגרים שגדלו על הסיפור ולילדים שעדיין לא מכירים אותו.