תגית: כרטיסים למוחמד נעמה במופע סטנד אפ

מוחמד נעמה במופע סטנד אפ בישראל 0

"מוחמד נעמה במופע סטנד אפ" – סטנד אפ

כרטיסים ל "מוחמד נעמה במופע סטנד אפ" פרטי המופע: הסטנדאפ של מוחמד הוא על עצם קיומו כערבי מוסלמי שגדל בכפר דייר אלאסד, הוא על השוני בחברה הישראלית, על ההבדלים בין שני העמים, על המסר החשוב שלמרות השוני כן אפשר יחד לחיות ולצחוק!

מוחמד נעמה במופע סטנד אפ בישראל 0

"מוחמד נעמה במופע סטנד אפ" – סטנד אפ

כרטיסים ל "מוחמד נעמה במופע סטנד אפ" פרטי המופע: הסטנדאפ של מוחמד הוא על עצם קיומו כערבי מוסלמי שגדל בכפר דייר אלאסד, הוא על השוני בחברה הישראלית, על ההבדלים בין שני העמים, על המסר החשוב שלמרות השוני כן אפשר יחד לחיות ולצחוק!

מוחמד נעמה במופע סטנד אפ בישראל 0

"מוחמד נעמה במופע סטנד אפ" – סטנד אפ

כרטיסים ל "מוחמד נעמה במופע סטנד אפ" פרטי המופע: הסטנדאפ של מוחמד הוא על עצם קיומו כערבי מוסלמי שגדל בכפר דייר אלאסד, הוא על השוני בחברה הישראלית, על ההבדלים בין שני העמים, על המסר החשוב שלמרות השוני כן אפשר יחד לחיות ולצחוק!