תגית: ובבכורה עולמית. . בשיתוף עם אפיקים הפקות טבע