תגית: התקוממויות "האביב הערבי" ההתקוממויות היו מרד של צעירים וצעירות ערבים בסדר הפטריארכלי שכפו עליהם שלושה אבות: האב הפרטי

ד"ר רונית מרזן - ישראל בעולם משתנה - התקוממויות האביב הערבי בישראל 0

"ד"ר רונית מרזן – ישראל בעולם משתנה – התקוממויות האביב הערבי" – הרצאות

כרטיסים ל "ד"ר רונית מרזן – ישראל בעולם משתנה – התקוממויות האביב הערבי" פרטי המופע: התקוממויות "האביב הערבי" ההתקוממויות היו מרד של צעירים וצעירות ערבים בסדר הפטריארכלי שכפו עליהם שלושה אבות: האב הפרטי, האב השלטוני והאב החורג המערבי. ​ הגם שההתקוממויות שככו, המרד לא תם.