תגית: הצגות ילדים: מחזה מוסיקלי מאת אלי ביז'אוי על פי ספרה של מישל קנודסן. בספריה ישנם ספרים וגם כללים מאוד ברורים. אסור לצעוק. אסור לרוץ. אסור גם אוכל ושתיה…

0

"אריה הספריה – תאטרון המדיטק – הצגת ילדים מוסיקלית לחנוכה" – הצגות ילדים

כרטיסים ל "אריה הספריה – תאטרון המדיטק – הצגת ילדים מוסיקלית לחנוכה" פרטי המופע: הצגות ילדים: מחזה מוסיקלי מאת אלי ביז'אוי על פי ספרה של מישל קנודסן. בספריה ישנם ספרים וגם כללים מאוד ברורים. אסור לצעוק. אסור לרוץ. אסור גם אוכל ושתיה…

תאטרון המדיטק - הצגת ילדים מוסיקלית - אריה הספריה בישראל 0

"תאטרון המדיטק – הצגת ילדים מוסיקלית – אריה הספריה" – הצגות ילדים

כרטיסים ל "תאטרון המדיטק – הצגת ילדים מוסיקלית – אריה הספריה" פרטי המופע: הצגות ילדים: מחזה מוסיקלי מאת אלי ביז'אוי על פי ספרה של מישל קנודסן. בספריה ישנם ספרים וגם כללים מאוד ברורים. אסור לצעוק. אסור לרוץ. אסור גם אוכל ושתיה…

תאטרון המדיטק - הצגת ילדים מוסיקלית - אריה הספריה בישראל 0

"תאטרון המדיטק – הצגת ילדים מוסיקלית – אריה הספריה" – הצגות ילדים

כרטיסים ל "תאטרון המדיטק – הצגת ילדים מוסיקלית – אריה הספריה" פרטי המופע: הצגות ילדים: מחזה מוסיקלי מאת אלי ביז'אוי על פי ספרה של מישל קנודסן. בספריה ישנם ספרים וגם כללים מאוד ברורים. אסור לצעוק. אסור לרוץ. אסור גם אוכל ושתיה…

תאטרון המדיטק - הצגת ילדים מוסיקלית - אריה הספריה בישראל 0

"תאטרון המדיטק – הצגת ילדים מוסיקלית – אריה הספריה" – הצגות ילדים

כרטיסים ל "תאטרון המדיטק – הצגת ילדים מוסיקלית – אריה הספריה" פרטי המופע: הצגות ילדים: מחזה מוסיקלי מאת אלי ביז'אוי על פי ספרה של מישל קנודסן. בספריה ישנם ספרים וגם כללים מאוד ברורים. אסור לצעוק. אסור לרוץ. אסור גם אוכל ושתיה…