תגית: הצגה מוזיקלית עכשווית על עולם שהיה. התיאטרון היחיד שנסגר בהוראת המשטרה בתולדות ישראל נסגר כי דיברו בו יידיש. בשנות החמישים אסור היה לדבר יידיש על הבמה בישראל.

תיאטרון יידישפיל – מסע לתוך היידיש בישראל 0

"תיאטרון יידישפיל – מסע לתוך היידיש" – הצגות

כרטיסים ל "תיאטרון יידישפיל – מסע לתוך היידיש" פרטי המופע: הצגה מוזיקלית עכשווית על עולם שהיה. התיאטרון היחיד שנסגר בהוראת המשטרה בתולדות ישראל נסגר כי דיברו בו יידיש. בשנות החמישים אסור היה לדבר יידיש על הבמה בישראל.