תגית: הצגה אינטימית על המלחמה בחרדה בעולמה של ילדה עם אילמות סלקטיבית