תגית: הספר כריסטוס של דגים מאת יואל הופמן מציע מסע אל תוך ניבכי הזיכרון. הוא מתאר את עולמם הסדוק של מהגרים

תיאטרון הסימטה - אנסמבל צעירים - זה בא כמו צייד בישראל 0

"תיאטרון הסימטה – אנסמבל צעירים – זה בא כמו צייד" – הצגות

כרטיסים ל "תיאטרון הסימטה – אנסמבל צעירים – זה בא כמו צייד" פרטי המופע: הספר כריסטוס של דגים מאת יואל הופמן מציע מסע אל תוך ניבכי הזיכרון. הוא מתאר את עולמם הסדוק של מהגרים, עולים חדשים, המגיעים לתל אביב העליזה של שנות החמישים.

תיאטרון הסימטה - אנסמבל צעירים - זה בא כמו צייד בישראל 0

"תיאטרון הסימטה – אנסמבל צעירים – זה בא כמו צייד" – הצגות

כרטיסים ל "תיאטרון הסימטה – אנסמבל צעירים – זה בא כמו צייד" פרטי המופע: הספר כריסטוס של דגים מאת יואל הופמן מציע מסע אל תוך ניבכי הזיכרון. הוא מתאר את עולמם הסדוק של מהגרים, עולים חדשים, המגיעים לתל אביב העליזה של שנות החמישים.

תיאטרון הסימטה - אנסמבל צעירים - זה בא כמו צייד בישראל 0

"תיאטרון הסימטה – אנסמבל צעירים – זה בא כמו צייד" – הצגות

כרטיסים ל "תיאטרון הסימטה – אנסמבל צעירים – זה בא כמו צייד" פרטי המופע: הספר כריסטוס של דגים מאת יואל הופמן מציע מסע אל תוך ניבכי הזיכרון. הוא מתאר את עולמם הסדוק של מהגרים, עולים חדשים, המגיעים לתל אביב העליזה של שנות החמישים.

תיאטרון הסימטה - אנסמבל צעירים - זה בא כמו צייד בישראל 0

"תיאטרון הסימטה – אנסמבל צעירים – זה בא כמו צייד" – הצגות

כרטיסים ל "תיאטרון הסימטה – אנסמבל צעירים – זה בא כמו צייד" פרטי המופע: הספר כריסטוס של דגים מאת יואל הופמן מציע מסע אל תוך ניבכי הזיכרון. הוא מתאר את עולמם הסדוק של מהגרים, עולים חדשים, המגיעים לתל אביב העליזה של שנות החמישים.

תיאטרון הסימטה - אנסמבל צעירים - זה בא כמו צייד בישראל 0

"תיאטרון הסימטה – אנסמבל צעירים – זה בא כמו צייד" – הצגות

כרטיסים ל "תיאטרון הסימטה – אנסמבל צעירים – זה בא כמו צייד" פרטי המופע: הספר כריסטוס של דגים מאת יואל הופמן מציע מסע אל תוך ניבכי הזיכרון. הוא מתאר את עולמם הסדוק של מהגרים, עולים חדשים, המגיעים לתל אביב העליזה של שנות החמישים.

תיאטרון הסימטה - אנסמבל צעירים - זה בא כמו צייד בישראל 0

"תיאטרון הסימטה – אנסמבל צעירים – זה בא כמו צייד" – הצגות

כרטיסים ל "תיאטרון הסימטה – אנסמבל צעירים – זה בא כמו צייד" פרטי המופע: הספר כריסטוס של דגים מאת יואל הופמן מציע מסע אל תוך ניבכי הזיכרון. הוא מתאר את עולמם הסדוק של מהגרים, עולים חדשים, המגיעים לתל אביב העליזה של שנות החמישים.