תגית: ארבעה זוגות מבודדים במלון קורונה. ארבעה סיפורי אהבה בצל מגיפה עולמית.