תגית: אופ. 42 (15') ייבגני אונייגין – סצנת המכתב (14') יולנטה