תגית: אופ. 26 (10') זיכרון ממקום אהוב לכינור ולתזמורת