Loading אירועים

אירועים Search and Views Navigation

אירוע Views Navigation

ספטמבר 2022

"סימן על הבר – הרצאות לחירשים ולשומעים" – הרצאות

22 ספטמבר @ 19:00/21:00
ישראל, Israel
Tel Aviv, Israel 66645 ישראל
סימן על הבר - הרצאות לחירשים ולשומעים בישראל

כרטיסים ל "סימן על הבר - הרצאות לחירשים ולשומעים" פרטי המופע: לרגל יום שפות הסימנים 2022 "שפת הסימנים: איך נוצרים סימנים חדשים?" עם דורון לו

גלה עוד... »

אוקטובר 2022

"איני עבאדי – אסלאם – לא בדיוק מה שחשבתם – הרצאה מס' 1" – הרצאות

19 אוקטובר @ 11:00/13:00
ישראל, Israel
Tel Aviv, Israel 66645 ישראל
איני עבאדי - אסלאם – לא בדיוק מה שחשבתם - הרצאה מס' 1 בישראל

כרטיסים ל "איני עבאדי - אסלאם – לא בדיוק מה שחשבתם - הרצאה מס' 1" פרטי המופע: הבנת עקרונות האסלאם, היא אחד המרכיבים החשובים בהוויה הישראלית, בהוויה המזרח תיכונית ובהוויה הבינלאומית. רבות נכתב ופורסם על דת מרכזית זו, בהקשרים מדיניים, צבאיים וכלכליים ולא אחת בנימה שלילית.

גלה עוד... »

נובמבר 2022

"איני עבאדי – אסלאם – לא בדיוק מה שחשבתם – הרצאה מס' 2" – הרצאות

16 נובמבר @ 11:00/13:00
ישראל, Israel
Tel Aviv, Israel 66645 ישראל
איני עבאדי - אסלאם - לא בדיוק מה שחשבתם - הרצאה מס' 2 בישראל

כרטיסים ל "איני עבאדי - אסלאם - לא בדיוק מה שחשבתם - הרצאה מס' 2" פרטי המופע: הבנת עקרונות האסלאם, היא אחד המרכיבים החשובים בהוויה הישראלית, בהוויה המזרח תיכונית ובהוויה הבינלאומית. רבות נכתב ופורסם על דת מרכזית זו, בהקשרים מדיניים, צבאיים וכלכליים ולא אחת בנימה שלילית.

גלה עוד... »

דצמבר 2022

"איני עבאדי – אסלאם – לא בדיוק מה שחשבתם – הרצאה מס' 3" – הרצאות

14 דצמבר @ 11:00/13:00
ישראל, Israel
Tel Aviv, Israel 66645 ישראל
איני עבאדי - אסלאם – לא בדיוק מה שחשבתם - הרצאה מס' 3 בישראל

כרטיסים ל "איני עבאדי - אסלאם – לא בדיוק מה שחשבתם - הרצאה מס' 3" פרטי המופע: הבנת עקרונות האסלאם, היא אחד המרכיבים החשובים בהוויה הישראלית, בהוויה המזרח תיכונית ובהוויה הבינלאומית. רבות נכתב ופורסם על דת מרכזית זו, בהקשרים מדיניים, צבאיים וכלכליים ולא אחת בנימה שלילית.

גלה עוד... »

ינואר 2023

"איני עבאדי – אסלאם – לא בדיוק מה שחשבתם – הרצאה מס' 4" – הרצאות

18.01.2023 @ 11:00/13:00
ישראל, Israel
Tel Aviv, Israel 66645 ישראל
איני עבאדי - אסלאם – לא בדיוק מה שחשבתם - הרצאה מס' 4 בישראל

כרטיסים ל "איני עבאדי - אסלאם – לא בדיוק מה שחשבתם - הרצאה מס' 4" פרטי המופע: הבנת עקרונות האסלאם, היא אחד המרכיבים החשובים בהוויה הישראלית, בהוויה המזרח תיכונית ובהוויה הבינלאומית. רבות נכתב ופורסם על דת מרכזית זו, בהקשרים מדיניים, צבאיים וכלכליים ולא אחת בנימה שלילית.

גלה עוד... »

פברואר 2023

"איני עבאדי – אסלאם – לא בדיוק מה שחשבתם – הרצאה מס' 5" – הרצאות

15.02.2023 @ 11:00/13:00
ישראל, Israel
Tel Aviv, Israel 66645 ישראל
איני עבאדי - אסלאם – לא בדיוק מה שחשבתם - הרצאה מס' 5 בישראל

כרטיסים ל "איני עבאדי - אסלאם – לא בדיוק מה שחשבתם - הרצאה מס' 5" פרטי המופע: הבנת עקרונות האסלאם, היא אחד המרכיבים החשובים בהוויה הישראלית, בהוויה המזרח תיכונית ובהוויה הבינלאומית. רבות נכתב ופורסם על דת מרכזית זו, בהקשרים מדיניים, צבאיים וכלכליים ולא אחת בנימה שלילית.

גלה עוד... »

מרץ 2023

"איני עבאדי – אסלאם – לא בדיוק מה שחשבתם – הרצאה מס' 6" – הרצאות

22.03.2023 @ 11:00/13:00
ישראל, Israel
Tel Aviv, Israel 66645 ישראל
איני עבאדי - אסלאם – לא בדיוק מה שחשבתם - הרצאה מס' 6 בישראל

כרטיסים ל "איני עבאדי - אסלאם – לא בדיוק מה שחשבתם - הרצאה מס' 6" פרטי המופע: הבנת עקרונות האסלאם, היא אחד המרכיבים החשובים בהוויה הישראלית, בהוויה המזרח תיכונית ובהוויה הבינלאומית. רבות נכתב ופורסם על דת מרכזית זו, בהקשרים מדיניים, צבאיים וכלכליים ולא אחת בנימה שלילית.

גלה עוד... »

מאי 2023

"איני עבאדי – אסלאם – לא בדיוק מה שחשבתם – הרצאה מס' 7" – הרצאות

03.05.2023 @ 11:00/13:00
ישראל, Israel
Tel Aviv, Israel 66645 ישראל
איני עבאדי - אסלאם – לא בדיוק מה שחשבתם - הרצאה מס' 7 בישראל

כרטיסים ל "איני עבאדי - אסלאם – לא בדיוק מה שחשבתם - הרצאה מס' 7" פרטי המופע: הבנת עקרונות האסלאם, היא אחד המרכיבים החשובים בהוויה הישראלית, בהוויה המזרח תיכונית ובהוויה הבינלאומית. רבות נכתב ופורסם על דת מרכזית זו, בהקשרים מדיניים, צבאיים וכלכליים ולא אחת בנימה שלילית.

גלה עוד... »

יוני 2023

"איני עבאדי – אסלאם – לא בדיוק מה שחשבתם – הרצאה מס' 8" – הרצאות

07.06.2023 @ 11:00/13:00
ישראל, Israel
Tel Aviv, Israel 66645 ישראל
איני עבאדי - אסלאם – לא בדיוק מה שחשבתם - הרצאה מס' 8 בישראל

כרטיסים ל "איני עבאדי - אסלאם – לא בדיוק מה שחשבתם - הרצאה מס' 8" פרטי המופע: הבנת עקרונות האסלאם, היא אחד המרכיבים החשובים בהוויה הישראלית, בהוויה המזרח תיכונית ובהוויה הבינלאומית. רבות נכתב ופורסם על דת מרכזית זו, בהקשרים מדיניים, צבאיים וכלכליים ולא אחת בנימה שלילית.

גלה עוד... »
+ Export Events